Waar staan de BENG-eisen voor?

BENG staat voor Bijna Energie Neutral Gebouw. Vanaf dit jaar zijn de BENG-eisen het nieuwe meetinstrument voor de energieprestatie van gebouwen. Wat betekent dit?

Drie pijlers voor BENG-eisen

De BENG-eisen zijn opgesteld in het Bouwbesluit van de Overheid. Om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen van 2050 dienen gebouwen zo energiezuinig mogelijk te zijn. Hier gaat het om nieuwbouw. De BENG-eisen zijn de vervanger van de EPC-eisen. Deze strengere eisen voor de nieuwbouwwoning maken een warmtepomp de ideale bron van energie in een woning. Er zijn drie pijlers die staan voor de eisen, de Trias Energetica.  

  1. Beperk de energievraag: zoveel mogelijk de energiebehoefte van een gebouw te beperken.
  2. Gebruik energie uit hernieuwbare bronnen: zoveel mogelijk duurzame energie opwekken. Het gebruik van zonnepanelen en een all-elektrische warmtepomp vallen daaronder.
  3.  Gebruik eindige (fossiele) energiebronnen efficiënt: Vul ten slotte een eventuele restvraag aan energie in met stap 3: gebruik fossiele energie zo zuinig en efficiënt mogelijk. Dit kan zijn met een hybride warmtepomp.

Aandachtspunten BENG-eisen

Voor de BENG-waarden wordt met een nieuwe rekeningmethode gewerkt. Deze staan geschreven in de NTA 8800. Hiervoor zijn een aantal belangrijke aandachtspunten.

  • TOjuli woningen: er moeten voorzieningen getroffen om te voorkomen dat woningen in de zomer teveel opwarmen. Dit komt door de goede isolatiewaarden. Hierbij is het belangrijk te letten op de oriëntatie van de ramen en plaatsing van bijvoorbeeld zonwering.
  • Erkend energie adviseur: vanaf 1 januari 2021 mag een BENG-berekening alleen door een erkend energie prestatie adviseur gedaan worden. Dit wordt bij de omgevingsvergunning direct gecontroleerd.
  • Oplevering controle door erkend adviseur: voor de oplevering dient een kwaliteitscontrole gehouden te worden door een erkend adviseur. Deze controleert of het gebouw conform de omgevingsvergunning aanvraag goedgekeurde berekening is opgeleverd. In deze nieuwe situatie is de controle nog uitgebreider dan hij al was onder de EPC-eis.
  • Energielabel: bij de oplevering van een nieuwbouw is een controle volgens. Daarna krijgt het gebouw een energielabel.

Gevolgen bouwaanvraag

Wanneer er na 1 januari 2021 een omgevingsvergunning is aangevraagd moet de berekening gemaakt worden door een erkend adviseur. Voor lopende aanvragen voor 1 januari 2021 dienen deze te voldoen aan de EPC-berekening. Het is belangrijk dat een woning aan de BENG-eisen voldoet bij oplevering. Vooral het ontwerp is van essentieel belang en het energieverbruik kan niet gecompenseerd worden. Vanaf 1 juli 2018 zijn gasaansluitingen al vervallen op nieuwbouwwoningen. Daardoor zijn nieuwbouwwoningen altijd al uitgerust met een all-elektrische warmtepomp. Welke het beste bij je woning past schreven wij al over in een artikel, Welke warmtepomp past het beste bij mijn woning

Belangrijk is om te weten dat er voor de BENG-eisen een uitgebreid dossier nodig is. Denk hierbij aan foto’s, facturen en ontwerpdocumenten van de woning. De uitvoerende partij dient dit project te verstrekken. Zorg ervoor dat hier duidelijke afspraken over gemaakt zijn met de aannemer en installateur.

BENG-eisen

0 reacties