Veelgestelde Vragen

Misschien staat jouw vraag er al bij!

Vraag je je nog bepaalde dingen af over de warmtepompen? Of mis je wat extra informatie? Check dan hier de meest gestelde vragen en vindt antwoord op jouw vraag!

1. Wat is nu eigenlijk een warmtepomp?

De warmtepomp is het alternatief voor de cv-ketel. Het is een alternatieve manier om warmte op te wekken. Bij een warmtepomp wordt warmte uit de bodem, water, of lucht gehaald om een woning en tapwater te verwerken. Onderdelen waaruit een warmtepomp bestaat zijn een verdamper, compressor en een condensor. Een vloeistof in de verdamper verdampt onder zeer lage druk, vervolgens wordt deze samengeperst in de compressor en zodoende wordt het kookpunt verhoogd. Via de condensor wordt de warmere, en nu vloeibare, vloeistof via een warmtewisselaar gebruikt voor de verwarming van je woning en water.

2. Hoe komt het dat een warmtepomp duurzaam is?

De meeste klanten die kiezen voor een warmtepomp, kiezen vaak voor een hybride warmtepomp, hierbij wordt aanzienlijk minder gas gestookt waardoor je CO2 uitstoot daalt. Bij is warmtepomp is in de meeste gevallen sprake van lage temperatuurverwarming waardoor de cv-ketel minder hoeft te verwarmen. Een volledig elektrische warmtepomp die bijvoorbeeld werkt op zonnepanelen is zelfs volledig C02-neutraal.

3. Welke type warmtepompen zijn er?

Er is veel keuze bij het kiezen van de juiste warmtepomp, daarbij moet je letten op wat uiteindelijk past bij je woning. Warmtepompen worden ondergedeeld in de volgende soorten.

Hybride warmtepomp:

Een van meeste populaire warmtepomp in Nederland, de hybride warmtepomp. Deze heeft een naverwarmer zoals bij een cv-ketel in geval dat de warmtepomp niet genoeg warmte levert. Er is sprake van twee soorten brandstoffen om het huis te verwarmen, gas en elektriciteit. Er wordt vaak gekozen voor een hybride lucht/water warmtepomp in woningen maar er zijn ook andere keuzes. Bij de hybride lucht/water warmtepomp wordt energie uit de lucht onttrokken.

Grond/water warmtepompsysteem: 

In de aardbodem zit altijd warmte, ook wel geothermische warmte genoemd. Daar middel van een ondergronds buizennetwerk, horizontaal of verticaal, wordt warmte onttrokken en met behulp van de compressor, verdamper en condensor verder verhoogd zodat de warmtewisselaar de warmtepomp kan afgeven aan het verwarmingssysteem in je huis.

Water/water warmtepompsysteem:

Bij een water/water warmtepomp worden er twee putten bij je woning geboord, op een diepte tussen de 25 en 150 meter afhankelijk van de samenstelling van de bodem. Dit is een pompput en een retourput. Grondwater wordt gebruikt als energiebron voor de verwarming van je woning. Het water wordt opgepompt en naar de verdamper geleid om warmer te maken en aan je woning af te geven.

Lucht/water warmtepompsysteem:

Bij een lucht/water warmtepomp wordt energie uit de omgevingslucht gehaald door een buitentoestel, deze zuigt buitenlucht aan. Vervolgens zorgt een warmtewisselaar dat energie wordt onttrokken uit de buitenlucht. Met de verdamper, compressor en de condensor wordt de energie omgezet in bruikbare warmte voor warm water. Dit is toepasbaar bij radiatoren, convectoren of vloerverwarming maar ook andere toepassingen in de woning.

Lucht/lucht warmtepompsysteem:

De lucht/lucht warmtepomp werkt vanuit hetzelfde principe als een lucht/water, energie wordt aangezogen door een ventilator met een warmtewisselaar. Warmte wordt onttrokken door de warmtewisselaar uit de buitenlucht. Vervolgens wordt met een luchtblazer de ruimte verwarmt. Dit systeem is vrij eenvoudig en wordt vooral toegepast in hotels en bedrijven.

 

4. Welk type warmtepomp is voor mijn woning het beste?

De keuze van de warmtepomp hangt af van verschillende factoren en je persoonlijke situatie. Je moet denken aan je budget, energiebehoefte en het type verwarming waar je voor kiest. Kies je voor lage temperatuurverwarming dan zijn meer aanpassingen soms nodig. Vaak wordt nog gekozen voor een hybride oplossing omdat deze bijvoorbeeld op je huidige radiatoren kunnen werken. Energieplein geeft je uitgebreid advies in welke keuze de beste is voor je woning. 

5. Is mijn huis geschikt voor een warmtepomp?

Deze vraag kan niet direct beantwoord worden, er moest eerst informatie verkregen worden over je woning. De twee belangrijkste factoren zijn de isolatie van je woning en het huidige warmteafgiftesysteem. Wanneer de isolatie niet voldoende is, is belangrijk eerst hier mee te beginnen, subsidies zijn hier ook voor beschikbaar. Daarna kun je kijken naar een warmtepomp zodat deze rendabel is. 

6. Wat kost de aanschaf van een warmtepomp?

De aanschafprijs hangt af van je wensen en de keuze voor welk type. Kies je voor een hybride warmtepomp, dan moet je denken aan zo’n € 4.500,- inclusief de installatie, maar dit kan oplopen tot € 25.000,- voor een grond/water systeem. De overheid stimuleert de aanschaf met de beschikbaarheid van de ISDE-subsidie waarmee je duizenden euro’s terugkrijgt van je investering.

7. Is er subsidie voor een warmtepomp?

Ja, op de warmtepomp zijn subsidies beschikbaar. De ISDE-subsidie voor dit jaar is ook weer afgesteld en is hier (LINK) te vinden. Bij Energieplein adviseren we bij de aanschaf van de juiste warmtepomp en verzorgen wij ook de subsidieaanvraag. Er zijn duizenden euro’s terug te krijgen voor de aanschaf. Daarnaast is het belangrijk om uit te zoeken of er lokaal subsidies beschikbaar zijn.

8. Wat is de terugverdientijd van een warmtepomp?

De terugverdientijd van de warmtepomp hangt af van een aantal factoren, de aanschafprijs, de subsidie die je krijgt en de besparing per jaar. Je wilt natuurlijk weten wanneer je de kosten gedekt zijn van je investering. Op dit moment zakt de elektriciteitsprijs per jaar terwijl gas duurder wordt. Het is niet exact te bepalen wat de terugverdientijd is, maar een hybride warmtepomp kan met +/- 8 jaar terugverdiend zijn. De terugverdientijd kan versneld worden wanneer je een beter rendement hebt en andere aanvullende factoren die jaarlijks je energieprijs laten zakken.

9. Mag je zelf een warmtepomp installeren?

Nee, dat mag normaal gesproken niet. Je hebt specifieke certificaten nodig voor de installatie van warmtepompen. Voor een lucht-waterwarmtepomp is bijvoorbeeld een F-gassen certificering nodig omdat je met koudemiddelen werkt. Energieplein werkt samen met erkende en ervaren installateurs. 

 

10. Heb je een vergunning nodig voor het installeren van een warmtepomp?

Je hebt voor een lucht-waterwarmtepomp geen vergunning nodig, tenzij de buitenunit zeer goed zichtbaar is voor je omgeving of dat er sprake is van een beschermd stadsgezicht. Er is wel een meldingsplicht wanneer de warmtepomp een geïnstalleerde drijft heeft van 5kW.

Er is een situatie dat je goedkeuring moet vragen bij de welstandscommissie bij de gemeente. Dit is het geval wanneer de externe unit zichtbaar is en aan de voorkant of straatkant van je huis is geplaatst. Deze eisen zijn vergelijkbaar met een dakkapel plaatsen. Aangezien de warmtepomp unit meestal op de grond wordt geplaatst ontkomt je aan de situatie. Daarnaast kan dit ook per gemeente verschillen.

Je kunt via www.omgevingsloket.nl een vergunningscheck uitvoeren om te kijken hoe het zit bij jouw woning. 


Wanneer je een verticaal bodemsysteem gaat aanleggen dan dien je dit te melden bij de gemeente. Deze meldingsplicht is enkel om zicht te hebben om het aantal bodemsystemen en de locatie. Het gaat hier om een maximale boordiepte van 50 meter voor de bodemwarmtewisselaar. Het kan zijn dat je huis in een waterwingebied ligt waardoor een aparte verordening geldt, via de WKO Tool is hier meer informatie over in te winnen. 

11. Wat is de levensduur van een warmtepomp?

De levensduur van een warmtepomp is afhankelijk van het gebruik, net zoals bij een cv-ketel. Daarnaast moet hij gewoon goed onderhouden worden. Bij normaal gebruik kan een warmtepomp zonder problemen 15 tot 20 jaar meegaan, maar warmtepompen gaan in de praktijk langer mee. 

12. Hoeveel onderhoud heeft een warmtepomp nodig?

Een warmtepomp is onderhoudsarm, maar niet onderhoudsvrij. Per jaar dient er minimaal 1 keer onderhoud gedaan te worden aan de warmtepomp om alle leidingen te controleren en aansluitpunten. Deze controle is vergelijkbaar als bij een cv-ketel. Kosten aan de warmtepomp zijn vergelijkbaar als een cv-ketel.

13. Hoe wordt het rendement van een warmtepomp beoordeeld?

Het belangrijkste wat je moet weten voor het rendement van een warmtepomp is de COP, ook wel de Coefficient of Performance. Deze waarde geeft de verhouding weer tussen de verbruikte elektriciteit en de afgegeven energie in de vorm van warmte. Verschillende factoren zijn van belang voor het rendement, de bron, afgiftetemperatuur en het verwarmingselement. Bijvoorbeeld de buitenlucht temperatuur verschilt terwijl de grond een meer constante temperatuur heeft.

Met de verschillende seizoenen in Nederland is de SCOP ook belangrijk om te weten, Seasonal Coefficient of Performance. Dit staat voor het gemiddelde van de COP over het hele jaar. Dit is de verhouding tussen de verbruikte elektriciteit en de afgegeven energie onder de vorm van warmte. Gemiddelde waarden liggen tussen de 3,5 tot 5. Dit betekent dat een warmtepomp met een COP van 4, 4 kWh aan warmte produceert met elke kWh die verbruikt wordt.

De COP waarde geeft je informatie over het verbruik van je warmtepomp, waarbij een hogere waarde beter is. De SCOP is nauwkeurige omdat dit een gemiddelde is over een heel jaar.

14. Kan een warmtepomp gecombineerd worden met radiatoren?

Normale radiatoren werken met een hoge aanvoertemperatuur, deze hebben een temperatuur van 60 tot 80 graden. Bij een warmtepomp is sprake van een lage temperatuurverwarming voor een efficiënt rendement. Je kunt kiezen voor een hybride warmtepomp om gebruik te kunnen maken je huidige radiatoren. Kies je voor een lage temperatuurverwarming dan kun je kiezen voor vloerverwarming, laag temperatuur radiatoren en convectoren. Er zijn verschillende opties die je hebt. 

15. Maakt een warmtepomp geluid?

De ontwikkeling van de warmtepomp gaat in stroomversnelling en ze worden steeds stiller. In Europa is het maximale geluidsvermogen van een warmtepomp vastgelegd, het gaat om de zogeheten Energy related Products. Een warmtepomp tot 6 kW mag maximaal 65 dB produceren en een warmtepomp van 6 kW tot 12 kW maximaal 70 dB. Op het, verplichte, CE-label kun je het geluidsvermogen aflezen. 

In het Bouwbesluit is bepaald dat per juli 2020 het geluid van de warmtepomp gereduceerd moet worden naar 40 dB op de perceelgrens met de buren. De stilste warmtepompen produceren niet meer dan 35 dB terwijl een buitenunit van de lucht-waterwarmtepomp circa 50 dB aan geluid produceert. 

Contact

Interesse in verduurzamen?

Bedrijvenstraat 15,

7641 AM Wierden

+31 546 72 10 25