PRIVACY BELEID

Laatst bijgewerkt op 22 augustus 2023

Deze privacy verklaring voor Energieplein (“wij,” “ons,” of “onze”) beschrijft hoe en waarom we mogelijk informatie verzamelen, opslaan, gebruiken en/of delen (“verwerken”) wanneer je onze diensten (“Diensten”) gebruikt, zoals wanneer je:

 • Onze website bezoekt op https://www.energieplein.nl, of een andere website van ons die linkt naar deze privacy verklaring
 • Op andere gerelateerde manieren met ons omgaat, inclusief verkoop, marketing of evenementen

Heb je vragen of zorgen? Het lezen van deze privacy verklaring zal je helpen om je privacy rechten en keuzes te begrijpen. Als je het niet eens bent met ons beleid en onze praktijken, gebruik dan onze Diensten niet. Als je nog vragen of zorgen hebt, neem dan contact met ons op via info@energieplein.nl.

SAMENVATTING VAN BELANGRIJKE PUNTEN

Deze samenvatting geeft de belangrijkste punten weer uit onze privacy verklaring, maar je kunt meer details vinden over elk van deze onderwerpen door op de link te klikken die volgt op elk belangrijk punt, of door onze inhoudsopgave hieronder te gebruiken om de sectie te vinden waar je naar op zoek bent.

Welke persoonlijke informatie verwerken we? Wanneer je onze Diensten bezoekt, gebruikt of ermee navigeert, kunnen we persoonlijke informatie verwerken, afhankelijk van hoe je met ons en de Diensten interacteert, de keuzes die je maakt, en de producten en functies die je gebruikt. Lees meer over de persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt.

Verwerken we gevoelige persoonlijke informatie? We verwerken geen gevoelige persoonlijke informatie.

Ontvangen we informatie van derden? We ontvangen geen informatie van derden.

Hoe verwerken we je informatie? We verwerken je informatie om onze Diensten te leveren, te verbeteren en te beheren, om met je te communiceren, voor beveiliging en fraudepreventie, en om te voldoen aan de wet. We kunnen je informatie ook voor andere doeleinden verwerken met jouw toestemming. We verwerken je informatie alleen wanneer we een geldige juridische reden hebben om dit te doen. Lees meer over hoe we je informatie verwerken.

In welke situaties en met welke partijen delen we persoonlijke informatie? We kunnen informatie delen in specifieke situaties en met specifieke derden. Lees meer over wanneer en met wie we je persoonlijke informatie delen.

Wat zijn je rechten? Afhankelijk van waar je geografisch bent gevestigd, heb je bepaalde rechten met betrekking tot je persoonlijke informatie op basis van de toepasselijke privacy wetgeving. Lees meer over je privacy rechten.

Hoe oefen je je rechten uit? De gemakkelijkste manier om je rechten uit te oefenen, is door een verzoek van betrokkene in te dienen, of door contact met ons op te nemen. We zullen elk verzoek overwegen en handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wil je meer weten over wat we doen met de informatie die we verzamelen? Bekijk de volledige privacyverklaring.

INHOUDSOPGAVE

 1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE?
 2. HOE VERWERKEN WE JE INFORMATIE?
 3. OP WELKE JURIDISCHE GRONDEN VEROUWEN WE VOOR HET VERWERKEN VAN JE PERSOONLIJKE INFORMATIE?
 4. WANNEER EN MET WIE DELEN WE JE PERSOONLIJKE INFORMATIE?
 5. GEBRUIKEN WE COOKIES EN ANDERE TRACKING TECHNOLOGIEËN?
 6. HOE LANG BEWAREN WE JE INFORMATIE?
 7. VERZAMELEN WE INFORMATIE VAN MINDERJARIGEN?
 8. WAT ZIJN JE PRIVACY RECHTEN?
 9. CONTROLES VOOR “DO-NOT-TRACK” FUNCTIES
 10. HEBBEN CALIFORNIË INWONERS SPECIFIEKE PRIVACY RECHTEN?
 11. UPDATEN WE DEZE VERKLARING?
 12. HOE KUN JE ONS BEREIKEN OVER DEZE VERKLARING?
 13. HOE KUN JE DE GEGEVENS DIE WE VAN JE VERZAMELEN, BEKIJKEN, BIJWERKEN OF VERWIJDEREN?
 14. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE?

Persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt

In het kort: We verzamelen persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt.

We verzamelen persoonlijke informatie die je vrijwillig aan ons verstrekt wanneer je interesse toont in het verkrijgen van informatie over ons of onze producten en diensten, wanneer je deelneemt aan activiteiten op de Diensten, of wanneer je anderszins contact met ons opneemt.

Persoonlijke informatie die door jou wordt verstrekt. De persoonlijke informatie die we verzamelen, hangt af van de context van je interacties met ons en de Diensten, de keuzes die je maakt, en de producten en functies die je gebruikt. De persoonlijke informatie die we verzamelen, kan het volgende omvatten:

 • Namen
 • Telefoonnummers
 • E-mailadressen
 • Postadressen

Gevoelige informatie. We verwerken geen gevoelige informatie.

Alle persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt, moet waar, volledig en nauwkeurig zijn, en je moet ons op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in dergelijke persoonlijke informatie.

Automatisch verzamelde informatie

In het kort: Sommige informatie, zoals je internetprotocol (IP)-adres en/of browser- en apparaateigenschappen, wordt automatisch verzameld wanneer je onze Diensten bezoekt.

We verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer je de Diensten bezoekt, gebruikt of ermee navigeert. Deze informatie onthult je specifieke identiteit niet (zoals je naam of contactgegevens), maar kan apparaat- en gebruiksinformatie bevatten, zoals je IP-adres, browser- en apparaateigenschappen, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzende URL’s, apparaatnaam, land, locatie, informatie over hoe en wanneer je onze Diensten gebruikt, en andere technische informatie. Deze informatie is voornamelijk nodig voor het handhaven van de beveiliging en werking van onze Diensten, en voor onze interne analyse- en rapportagedoeleinden.

Net als veel bedrijven verzamelen we ook informatie via cookies en vergelijkbare technologieën. Je kunt meer hierover lezen in onze Cookieverklaring: https://www.energieplein.nl/cookiebeleid/.

 1. HOE VERWERKEN WE JE INFORMATIE?

In het kort: We verwerken je informatie om onze Diensten te leveren, te verbeteren en te beheren, om met je te communiceren, voor beveiliging en fraudepreventie, en om te voldoen aan de wet. We kunnen je informatie ook voor andere doeleinden verwerken met jouw toestemming.

We verwerken je persoonlijke informatie om verschillende redenen, afhankelijk van hoe je met onze Diensten interacteert, waaronder:

 • Het leveren en vergemakkelijken van de levering van diensten aan de gebruiker. We kunnen je informatie verwerken om je de gevraagde dienst te leveren.
 • Reageren op vragen van gebruikers/ondersteuning bieden aan gebruikers. We kunnen je informatie verwerken om te reageren op je vragen en mogelijke problemen met de gevraagde dienst op te lossen.
 • Het redden of beschermen van het vitale belang van een individu. We kunnen je informatie verwerken wanneer dit nodig is om het vitale belang van een individu te redden of te beschermen, zoals het voorkomen van schade.
 1. OP WELKE JURIDISCHE GRONDEN VEROUWEN WE VOOR HET VERWERKEN VAN JE PERSOONLIJKE INFORMATIE?

In het kort: We verwerken je persoonlijke informatie alleen als we geloven dat dit nodig is en we een geldige juridische reden (oftewel een juridische basis) hebben om dit te doen op grond van de toepasselijke wetgeving, zoals jouw toestemming, het voldoen aan wetten, het leveren van diensten, het aangaan of vervullen van onze contractuele verplichtingen, het beschermen van jouw rechten of het vervullen van onze legitieme zakelijke belangen.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Britse AVG verplichten ons om de geldige juridische basis te verklaren waarop we vertrouwen om je persoonlijke informatie te verwerken. Daarom kunnen we vertrouwen op de volgende juridische grondslagen om je persoonlijke informatie te verwerken:

Toestemming. We kunnen je informatie verwerken als je ons toestemming hebt gegeven om je persoonlijke informatie voor een specifiek doel te gebruiken. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken. Lees meer over het intrekken van je toestemming.

Uitvoering van een overeenkomst. We kunnen je persoonlijke informatie verwerken als we geloven dat dit noodzakelijk is om aan onze contractuele verplichtingen jegens jou te voldoen, inclusief het leveren van onze Diensten of op je verzoek vóór het aangaan van een contract met jou.

Wettelijke verplichtingen. We kunnen je informatie verwerken als we geloven dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals samenwerking met een wetshandhavingsinstantie of toezichthoudende instantie, het uitoefenen of verdedigen van onze juridische rechten, of het openbaar maken van je informatie als bewijs in een gerechtelijke procedure waarbij we betrokken zijn.

Vitale belangen. We kunnen je informatie verwerken als we geloven dat dit noodzakelijk is om jouw vitale belangen of de vitale belangen van een derde te beschermen, zoals situaties die potentiële bedreigingen voor de veiligheid van een persoon met zich meebrengen.

 1. WANNEER EN MET WIE DELEN WE JE PERSOONLIJKE INFORMATIE?

In het kort: We kunnen informatie delen in specifieke situaties die in deze sectie worden beschreven en/of met de volgende derden.

Leveranciers, consultants en andere externe dienstverleners. We kunnen je gegevens delen met externe leveranciers, dienstverleners, aannemers of agenten (“derden”) die namens ons diensten uitvoeren of voor ons werken en toegang tot dergelijke informatie nodig hebben om dat werk te kunnen uitvoeren. De derde partijen waarmee we persoonlijke informatie kunnen delen, zijn onder andere:

We moeten je persoonlijke informatie ook delen in de volgende situaties: Bedrijfsoverdrachten. We kunnen je informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, elke fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van ons bedrijf door een ander bedrijf.

Zakenpartners. We kunnen je informatie delen met onze zakenpartners om je bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden.

 1. GEBRUIKEN WE COOKIES EN ANDERE TRACKING TECHNOLOGIEËN?

In het kort: We kunnen cookies en andere trackingtechnologieën gebruiken om je informatie te verzamelen en op te slaan.

We kunnen cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën (zoals webbakens en pixels) gebruiken om informatie te verkrijgen of op te slaan. Specifieke informatie over hoe we dergelijke technologieën gebruiken en hoe je bepaalde cookies kunt weigeren, is uiteengezet in onze Cookieverklaring: https://www.energieplein.nl/cookiebeleid/.

 1. HOE LANG BEWAREN WE JE INFORMATIE?

In het kort: We bewaren je informatie zolang dat nodig is om de doelen uiteengezet in deze privacyverklaring te vervullen, tenzij dit anders vereist is door de wet.

We bewaren je persoonlijke informatie alleen zolang dit nodig is voor de doelen zoals uiteengezet in deze privacy verklaring, tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan is volgens de wet (zoals fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke verplichtingen).

Wanneer we geen voortdurende legitieme zakelijke behoefte hebben om je persoonlijke informatie te verwerken, zullen we deze informatie ofwel verwijderen of anonimiseren, of, indien dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat je persoonlijke informatie is opgeslagen in back-uparchieven), dan zullen we je persoonlijke informatie veilig opslaan en isoleren van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

 1. VERZAMELEN WE INFORMATIE VAN MINDERJARIGEN?

In het kort: We verzamelen niet bewust gegevens van of richten ons niet op kinderen jonger dan 18 jaar.

We verzamelen niet bewust gegevens van kinderen jonger dan 18 jaar, en richten ons niet op hen. Door gebruik te maken van de Diensten verklaar je dat je minstens 18 jaar oud bent of dat je ouder of voogd bent van een dergelijke minderjarige en instemt met het gebruik van de Diensten door een minderjarige afhankelijke van jou. Als we ontdekken dat persoonlijke informatie van gebruikers jonger dan 18 jaar is verzameld, zullen we het account deactiveren en redelijke maatregelen nemen om dergelijke gegevens snel uit onze gegevens te verwijderen. Als je bewust wordt van enige gegevens die we mogelijk hebben verzameld van kinderen jonger dan 18 jaar, neem dan contact met ons op via info@energieplein.nl.

 1. WAT ZIJN JE PRIVACY RECHTEN?

In het kort: In sommige regio’s, zoals de Europese Economische Ruimte (EER) en het Verenigd Koninkrijk (VK), heb je rechten die je meer toegang tot en controle over je persoonlijke informatie geven. Je kunt je account op elk moment bekijken, wijzigen of beëindigen.

In sommige regio’s (zoals de EER en het VK) heb je bepaalde rechten op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze kunnen het recht omvatten (i) om toegang te vragen en een kopie te verkrijgen van je persoonlijke informatie, (ii) om rectificatie of verwijdering te vragen; (iii) om de verwerking van je persoonlijke informatie te beperken; en (iv) indien van toepassing, om gegevensportabiliteit. In bepaalde omstandigheden kun je ook het recht hebben om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonlijke informatie. Je kunt een dergelijk verzoek doen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die worden verstrekt in de sectie “HOE KUN JE ONS BEREIKEN OVER DEZE VERKLARING?” hieronder.

We zullen elk verzoek overwegen en handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Als je je in de EER of het VK bevindt en van mening bent dat we je persoonlijke informatie onrechtmatig verwerken, heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit van je lidstaat of de Britse gegevensbeschermingsautoriteit.

Als je je in Zwitserland bevindt, kun je contact opnemen met de Federale Commissie voor Gegevensbescherming en Informatie.

Intrekken van je toestemming: Als we vertrouwen op je toestemming om je persoonlijke informatie te verwerken, heb je het recht om je toestemming te allen tijde in te trekken. Je kunt je toestemming intrekken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die worden verstrekt in de sectie “HOE KUN JE ONS BEREIKEN OVER DEZE VERKLARING?” hieronder.

Houd er echter rekening mee dat dit de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking niet zal beïnvloeden, noch de verwerking van je persoonlijke informatie die wordt uitgevoerd op basis van rechtmatige verwerkingsgronden anders dan toestemming.

Afmelden voor marketing- en promotiecommunicatie: Je kunt je op elk moment afmelden voor onze marketing- en promotiecommunicatie door te klikken op de afmeldlink in de e-mails die we sturen, of door contact met ons op te nemen via de gegevens die worden verstrekt in de sectie “HOE KUN JE ONS BEREIKEN OVER DEZE VERKLARING?” hieronder. Je wordt dan van de marketinglijsten verwijderd. We kunnen echter nog steeds met je communiceren, bijvoorbeeld om je servicegerelateerde berichten te sturen die nodig zijn voor het beheer en gebruik van je account, om te reageren op serviceverzoeken, of voor andere niet-marketingdoeleinden.

Cookies en vergelijkbare technologieën: De meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Als je wilt, kun je meestal kiezen om je browser zo in te stellen dat cookies worden verwijderd en geweigerd. Als je ervoor kiest om cookies te verwijderen of te weigeren, kan dit bepaalde functies of services van onze Diensten beïnvloeden. Je kunt meer lezen over hoe je cookies kunt beheren in onze Cookieverklaring: https://www.energieplein.nl/cookiebeleid/.

 1. CONTROLES VOOR “DO-NOT-TRACK” FUNCTIES

De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen en mobiele applicaties bevatten een Do-Not-Track (“DNT”)-functie of instelling waarmee je een signaal kunt verzenden naar de websites die je bezoekt om aangeven dat je geen online tracking wenst te worden gevolgd. We streven ernaar om rekening te houden met DNT-signalen.

 1. HEBBEN CALIFORNIË INWONERS SPECIFIEKE PRIVACY RECHTEN?

Ja, als je in Californië woont, heb je specifieke rechten met betrekking tot je persoonlijke informatie in overeenstemming met de California Consumer Privacy Act (CCPA). Deze rechten omvatten het recht om toegang te vragen tot je persoonlijke informatie, het recht om te weten welke persoonlijke informatie over jou is verzameld, het recht om persoonlijke informatie te verwijderen en het recht op gelijke behandeling. Om gebruik te maken van je rechten onder de CCPA, kun je contact met ons opnemen via de gegevens die worden verstrekt in de sectie “HOE KUN JE ONS BEREIKEN OVER DEZE VERKLARING?” hieronder.

We kunnen je vragen om aanvullende informatie te verstrekken om je identiteit te verifiëren en om je rechten uit te oefenen. We zullen binnen 45 dagen reageren op je verzoek, hoewel we deze periode met nog eens 45 dagen kunnen verlengen als dit nodig is. We zullen je verzoek om je rechten uit te oefenen kosteloos beantwoorden, tenzij je verzoek duidelijk ongegrond of buitensporig is, in welk geval we een redelijke vergoeding in rekening kunnen brengen of je verzoek kunnen weigeren.

We behouden ons het recht voor om je verzoek te weigeren of om bepaalde informatie niet te verstrekken als dit wettelijk is toegestaan, zoals wanneer de verstrekte informatie de privacy van anderen zou schaden of als we wettelijk verplicht zijn de informatie te bewaren of anderszins te beschermen.

 1. UPDATEN WE DEZE VERKLARING?

Ja, we zullen deze privacy verklaring indien nodig bijwerken om veranderingen in onze praktijken weer te geven of om andere operationele, wettelijke of regelgevende redenen. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen, zullen we je op de hoogte stellen voordat de wijzigingen van kracht worden door een kennisgeving te plaatsen in onze Diensten of door je rechtstreeks te informeren via andere communicatiemiddelen. We raden je aan deze privacyverklaring regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van hoe we je informatie beschermen.

 1. HOE KUN JE ONS BEREIKEN OVER DEZE VERKLARING?

Als je vragen of opmerkingen hebt over deze privacy verklaring, neem dan contact met ons op via:

E-mail: info@energieplein.nl

We zullen proberen om zo snel mogelijk te reageren op je verzoeken en opmerkingen.

 1. HOE KUN JE DE GEGEVENS DIE WE VAN JE VERZAMELEN, BEKIJKEN, BIJWERKEN OF VERWIJDEREN?

Je hebt het recht om toegang te vragen tot je persoonlijke informatie die we over je hebben. Als je een kopie van je persoonlijke informatie wilt ontvangen, kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens die worden verstrekt in de sectie “HOE KUN JE ONS BEREIKEN OVER DEZE VERKLARING?” hierboven.

Je hebt ook het recht om je persoonlijke informatie te corrigeren, bij te werken of te verwijderen. Als je je persoonlijke informatie wilt bijwerken of verwijderen, kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens die worden verstrekt in de sectie “HOE KUN JE ONS BEREIKEN OVER DEZE VERKLARING?” hierboven.

Houd er rekening mee dat we mogelijk bepaalde informatie moeten bewaren om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen, om onze overeenkomsten af te dwingen, of om andere legitieme zakelijke doeleinden uit te voeren.

Voor meer informatie zie de site van rijksoverheid.

EINDE VAN DE PRIVACY VERKLARING