95% van de warmtepompbezitters raadt een Warmtepomp aan

Uit een recente enquête onder 1800 warmtepompeigenaren, uitgevoerd door Installatiemonitor, blijkt dat maar liefst 95% van hen anderen een warmtepomp zou aanraden. Dit onderzoek, dat zich richtte op zowel hybride als all-electric warmtepompen, biedt waardevolle inzichten in de ervaringen van warmtepompbezitters en de prestaties van deze duurzame verwarmingssystemen.

Enquete resultaten Installatiemonitor

De enquête, gehouden eind 2023, laat zien dat 54% van de respondenten zich uitgebreid heeft geïnformeerd voordat ze tot aanschaf van een warmtepomp overgingen. Ze haalden hun informatie voornamelijk van het internet, met populaire bronnen zoals verbeterjehuis.nl en milieucentraal.nl. Slechts een derde van de deelnemers heeft informatie ingewonnen bij een installateur, wat aantoont dat voorafgaand onderzoek van cruciaal belang is. De belangrijkste motivatie voor de aanschaf van een warmtepomp blijkt onafhankelijkheid van aardgas te zijn, met maar liefst 72% van de respondenten die deze reden noemen. Kostenbesparing staat niet altijd bovenaan de lijst, wat aangeeft dat duurzaamheid en onafhankelijkheid steeds belangrijker worden in de overweging voor een warmtepomp.

Ervaringen van warmtepomp eigenaren

De meeste warmtepompbezitters (ruim 35%) kunnen geen nadelen noemen van hun warmtepompinstallatie. Voor all-electric warmtepompen is de omvang van de installatie het meest genoemde nadeel, terwijl bij hybride warmtepompen het behoud van gasaansluiting het meest voorkomt. Bij 19% van de respondenten functioneerde de warmtepomp niet zoals verwacht vanwege onjuiste inregeling. Dit benadrukt het belang van een correcte afstelling van het afgiftesysteem, zowel voor energieprestatie als comfortniveau. 8% van de warmtepompbezitters gaf aan dat ze aanvankelijk niet tevreden waren en moesten wennen aan het nieuwe systeem. Voor 7% van de respondenten trad er een storing op, terwijl bij 4% de warmtepomp niet goed was aangesloten.

Geluidsoverlast wordt voornamelijk door hybride warmtepompbezitters genoemd als een nadeel. Dit kan echter worden voorkomen door zorgvuldige plaatsing en geluidsisolatie. Een ander minpunt dat werd genoemd, was de initiële ongemakkelijkheid bij de overgang naar een nieuw verwarmingssysteem, hoewel de meeste eigenaren uiteindelijk tevreden waren na gewenning. Onderstaande afbeelding laat zien wat voor manier een hybride warmtepomp zorgt voor een aanzienlijke afname van het gasverbruik wanneer hij goed functioneert. Voor meer informatie over de hybride warmtepomp adviseren wij dit artikel te lezen op de blog van Energieplein.

Advies Energieplein voor warmtepomp

Bij Energieplein bieden we uitgebreid advies en begeleiding voor wie overweegt een warmtepomp aan te schaffen. Onze collega’s helpen u bij elke stap van het proces, van het evalueren van uw behoeften tot het kiezen van het juiste systeem en het vinden van een betrouwbare installateur. Zowel in het voortraject als natraject helpen wij. Zoals ook uit de enquete blijkt is het belangrijk goed nazorg te geven bij een warmtepomp nadat deze is geplaatst. Daar helpen wij bij.

Advies

0 reacties