Overgangsregeling ISDE-subsidie voor particulieren

Per 1 januari van dit kalenderjaar werd de ISDE-subsidie voor warmtepompen stopgezet. Op deze abrupte stop kwam de nodige kritiek vanuit verschillende organisaties. Er komt daarom een overgangsregeling. 

Veel kritiek op ISDE-stop

In november besloot minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) de ISDE-subsidieregeling per 1 januari van het huidige kalenderjaar (2020) niet meer open te stellen voor nieuwbouwprojecten. Per 1 juli 2018 is het namelijk al voor nieuwbouwprojecten niet verplicht een gasaansluiting te hebben. Verschillende organisaties hebben kritiek op het besluit van de ISDE-stop geuit, en met name op het abrupte karakter ervan. Lente-Akkoord gaf in een kritische brief eind november aan dat de invoeringsperiode veel te kort is. Dit zorgt voor onvoorziene meerkosten in nieuwbouwwoningen met een warmtepomp.

Vervolgens kan dit leiden tot prijsstijgingen, en andere problemen die leiden tot vertraging of mogelijke herontwikkeling. Daarnaast hebben deze nieuwbouwwoningen zonder CO2-uitstoot een belangrijke voorbeeldwerking in de samenleving. Met de ISDE-subsidie wordt een betere energieprestatie van woningen gerealiseerd. De werking van de ISDE-subsidie is hierdoor stimulerend.

Overgangsregeling ISDE-subsidie tot 2021 

Inmiddels heeft de minister op de kritiek gereageerd en een overgangsregeling getroffen. De energietransitie draait namelijk om het reduceren van de CO2-uitstoot en niet alleen van het gas te gaan, de ISDE-subsidie bevordert dit proces. Vanaf 1 juli is als doel gesteld dat alle nieuwbouwwoningen bijna energieneutraal (BENG) tot energieleverend te worden opgeleverd. In februari 2019 gaf RVO aan dat 40% van de nieuwbouwwoningen 25% zuiniger is dan de wettelijke eis. Een warmtepomp helpt om aan deze cijfers te komen. 

Wat betekent deze uitstel voor particuliere aanvragen? Minister Wieber heeft schriftelijk een reactie gegeven op de kritiek en erkent dat de overgangsperiode te kort is. Er komt daarom een overgangsregeling voor particulieren, niet voor bedrijven. Eigenaren van nieuwbouw die vóór 1-1-2020 een warmtepomp of zonneboiler hebben gekocht en voor 1-7-2020 de installatie laten doen, kunnen nog tot 1 januari 2021 de ISDE-subsidie aanvragen. Meer informatie over de ISDE-subsidie is te vinden op de website van Rijksoverheid. Daarnaast kun je meer over subsidies voor warmtepompen in een artikel lezen wat wij eerder publiceerden

Gratis offerte

0 reacties