Warmtepomp verkopen blijven stijgen

Het gaat goed met de warmtepomp. Dat ondanks een onderzoek waarin de rendabiliteit van de warmtepomp ter sprake komt. Er zijn genoeg redenen voor de stijging van verkopen, ook in 2020. 

In een onderzoek gepubliceerd door het Planbureau voor de Leefomgeving kwam naar voren dat niet voor iedere woningeigenaren het investeren in een duurzame woning rendabel is. In een nieuw tussentijds onderzoek gepubliceerd door Gasmonitor blijkt dat warmtepomp dit jaar uitstekend verkocht wordt in Nederland.  

Klimaatakkoord belangrijke pijler

Nederland gaat van het gas af, maar niet eerder dan voor 2050, dat is de doelstelling. Het Klimaatakkoord is een belangrijke pijler in de beslissingen die genomen worden. Van de 7,9 miljoen woningen in Nederland is ruim 91% aangesloten op het aardgasnet. Kabinet-Rutte III wil dat vanaf 2021 jaarlijks tussen de 30.000-50.000 bestaande woningen van het gas af gaan. Vanaf 2030 gaat het om 200.000 woningen per jaar. Verder moeten 75% van alle nieuwbouwwoningen aardgasvrij worden opgeleverd voor eind 2021. Dit jaar haalden netbeheerders al goede resultaten. In de nieuwbouw werd in het eerste kwartaal 83% zonder een gasaansluiting gerealiseerd. Dat was in 2019 maar 60%. Deze transitie naar duurzame en aardgasvrije gebouwen wordt volop gestimuleerd door de overheid, maar dit kan nog beter.

Stijging warmtepomp verkopen

De warmtepomp maakt vanaf 2014 al een sterke ontwikkeling mee. In 2014 werden slechts 7.000 units verkocht. In 2019 waren dit ruim 44.000 units. Ten opzichte van 2018 werd een groei geboekt van 25%. Bij deze cijfers is niet bekend hoeveel hybride systemen er werden geïnstalleerd. Deze werken in combinatie met een bestaande hr-ketel voor tijdens de perioden dat extra vermogen wordt gevraagd. Natuur en Milieu vindt het belangrijk dat de verkoopcijfers van hybride installaties beschikbaar komen zodat beter inzichtelijk wordt hoe de stand van zaken daadwerkelijk is. In gesprek geeft Henk Sijbring van de verwarmingsbranche aan dat in 2023 het doel is om 100.000 hybride installaties per jaar te verkopen. De hr-ketel verbruikt samen met een hybride systeem al 80% minder gas. Een hybride systeem wordt nog altijd gezien als een goede tussenoplossing, het werkt vooral goed in oudere woningen.

In Nederland zijn daarnaast 27 proeftuinen aangewezen waar vanaf 2018 het Programma Aardgasvrije Wijken van start ging. Een ander programma is de Startmotor, opgezet met partijen uit de huur-, bouw- en energiesector. Hierbij worden 100.000 woningen versnelt de komende jaren aardgasvrij gemaakt. 

Overheid moet meer stimuleren

Ondanks dat de verkopen van de warmtepomp stijgen, doet de cv-ketel het dus ook goed. Daarom vindt Rob van Tilburg van Natuur en Milieu dat vanuit de overheid nog meer gestimuleerd moet worden. Dat kan door een belastingverhoging op aardgas door te voeren. In de toekomst zal er namelijk niet genoeg groen gas zijn voor grootschalig gebruik.

In 2019 werd 160 miljoen euro beschikbaar gesteld aan subsidies voor isolatie en alternatieve verwarmingsmethoden. Door particulieren en bedrijven werd voor bijna 250 miljoen aangevraagd. Dit geeft aan dat er veel meer mensen over willen maar mogelijk door afwijzing van de subsidie nog wachten. Extra subsidies beschikbaar stellen en heffingen doorvoeren behoren ook tot de opties. Op deze manier werkt Nederland in een verhoogd tempo toe naar de doelstellingen. 

Gratis offerte

0 reacties