Huurwoning geschikt voor warmtepomp

De Nederlandse overheid wil dat woonwijken duurzamer worden. Naast de koopmarkt voor huizen gaat de Nederlandse overheid flink investeren in het verduurzamen van huurwoningen. Want ook een huurwoning is geschikt voor de warmtepomp.

Overheid investeert met Renovatieversneller

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) investeert 100 miljoen euro in het verduurzamen van woonwijken. Dit moet sneller gedaan worden en woningen moeten efficiënter en betaalbaarder zijn. Met de Renovatieversneller wordt een nieuwe regeling ingezet dat zorgt dat woningen duurzamer worden en de kosten per woning omlaag gaan. Veel huurwoningen zijn immers gewoon geschikt voor een warmtepomp. Ten slotte wil de overheid het proces van verduurzaming versnellen, 200.000 woningen per jaar. Dit is afgesproken in het Klimaatakkoord.

Zo heeft Minister Ollongren het volgende gezegd: “Om de klimaatdoelen te halen is het van essentieel belang dat huurwoningen zo snel mogelijk verduurzaamd worden. Door het bundelen van projecten kan op termijn een groot aantal woningen tegelijkertijd gerenoveerd en verduurzaamd worden. Deze regeling draagt bij aan innovaties die deze schaalvergroting mogelijk maken. Daarnaast zorgt de versneller ervoor dat er doorgewerkt kan worden. Wij kunnen ons niet permitteren dat de bouw vertraagt. Veel mensen zoeken een woning en er ligt een grote verduurzamingsopgave.”

Hoeveel bedraagt de bijdrage per woning? Dat is afhankelijk van het type woning, de energiebesparende maatregelen en de warmtevraag. Het gaat om een bijdragen tussen de € 2.000 tot € 7.000 euro per woning.

Op de website van de Rijksoverheid is meer informatie te vinden over het programma.

Langdurig programma 

Het verduurzamen is daarnaast goed voor de continuïteit en werkgelegenheid in de bouwsector. De aankomende jaren levert het namelijk de nodige extra projecten op voor de bouw- en installatiebedrijven. Naast grotere corporaties kunnen ook andere verhuurders, Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) en eigenaar-bewoners gebruik maken van de regeling. Met de huidige crisis waarin het land zich bevindt zal dit een positief effect hebben.

Aankomend jaar is er 20 miljoen euro beschikbaar. Tot en met 2023 biedt de Renovatieversneller jaarlijks een inschrijfronde en een zesjarig landelijk ondersteuningsprogramma met begeleiding en kennisdeling.

Woningcorporaties zetten voorzichtig stappen

Veel woningcorporaties zetten bij het verduurzamen van woningen in op een niveau van energielabel B. Hierbij wordt vooral gekeken naar isolatie en naar zonnepanelen. Nu de overheid actiever bezig is met verduurzamen zal ook de warmtepomp meer in beeld komen voor de huurwoning.

Er zijn tot eind 2017 slechts 100.000 huurwoningen voorzien van huurwoningen. De afgelopen twee jaar stijgt dit aantal matig. Dat terwijl de huursector uit 3,2 miljoen bestaat. Een veelgenoemd argument is dat de investering te hoog is ten opzichte van het rendement. Waarbij veel gerealiseerde projecten vooral een pilotproject zijn en door subsidie worden gedreven. De overheid ziet de markt als een aanjager om de verduurzaming in versnelling te krijgen. 

Huurwoning geschikt voor hybride warmtepomp

Bij het proces van verduurzamen komt het nodige kijken. Dit omdat veel huurwoningen toe zijn aan verduurzaming. Uiteraard zorgt de investering in verduurzamen ervoor dat de huizen dan wel klaar zijn voor de toekomst.

De eerste stap in dit proces is het isoleren van de woningen. Daarbij worden al steeds vaker ook zonnepanelen geplaatst. Bij goede isolatie is een woning automatisch geschikt voor een warmtepomp. Wat zijn onder andere de voordelen van het verduurzamen van de woningen en overgang op een warmtepomp? 

  • Lagere energierekening
  • Comfortabele woning in winter en zomer
  • Minder CO2-uitstoot

Een hybride warmtepomp is zeer geschikt voor bestaande woningen. In combinatie met een cv-ketel kan een warmtepomp perfect werken. Dit doordat er weinig grotere aanpassingen gedaan hoeven te worden, wat de investering lager maakt. De cv-ketel springt alleen bij wanneer dat noodzakelijk is. In een huurwoning passen twee hybride warmtepompen. 

Hybride warmtepomp op ventilatielucht

De ventilatiewarmtepomp is een kleine warmtepomp. Deze werkt met mechanische ventilatie en gebruikt de warmte uit ventilatielucht. Een behoorlijk aantal huizen dat tussen 1976 en 2000 zijn gebouwd hebben mechanische afzuiging voor ventilatie. Een ventilatiewarmtepomp haalt energie uit de warmte afgezogen binnenlucht en gebruikt deze voor centrale verwarming en warm water.

De prijs voor een ventilatiewarmtepomp met een cv-ketel ligt tussen de €3.500,- en €6.000,- exclusief subsidies die tot +/- €1.500,- gaan.

https://www.youtube.com/watch?v=6iF4B7m0EA4

Hybride warmtepomp op buitenlucht

De hybride warmtepomp buitenlucht is een populaire warmtepomp in alle woningsegmenten. De hybride warmtepomp haalt energie uit de buitenlucht en werkt samen met de cv-ketel. Een buitenunit zorgt voor de energie die nodig is om het huis te verwarmen. Over de werking van de hybride warmtepomp schreven wij al een uitgebreid artikel.

De prijs voor een hybride warmtepomp met een cv-ketel ligt tussen de €4.500,- en €7.000,- exclusief subsidies die tot +/- €1.750,- gaan.

 

vaillant hybride warmtepomp

Vaillant hybride warmtepomp installatie.

 

Deze huurcorpraties zetten in verduurzaming

Met de Renovatieversneller zullen de komende tijd meer corporaties actiever bezig gaan met verduurzamen. Positief is om te zien dat steeds meer kleinschalige projecten in Nederland gestart zijn. Bijvoorbeeld in Maassluis, Klazinaveen en Zierikzee worden woningen volledig verduurzaamd en voorzien van een warmtepomp. Deze ontwikkeling zal in stroomversnelling komen in verschillende regios in Nederland. Een huurwoning is immers geschikt voor de warmtepomp. Bij Energieplein bieden wij ook advies om een huurwoning geschikt te maken voor de toekomst.

Gratis offerte

0 reacties

Trackbacks/Pingbacks

  1. Groeiende populariteit warmtepomp geen invloed op cv-ketel - Energieplein - […] zal met de huidige ontwikkelingen een steeds groter aandeel krijgen in huizenmarkt, waaronder ook huurwoningen. De verwachtingen voor 2020?…