Hybride warmtepomp vermindert gasverbruik met 70%

Een belangrijke vraag die wij vaak krijgen gaat over het rendement van de hybride warmtepomp en all-electric warmtepomp. Om antwoord op deze vraag te geven is het onderzoek Installatiemonitor bezig dit in kaart te brengen. De tussentijdse conclusies laten positieve resultaten zien. 

70% minder gasverbruik met hybride warmtepomp

Uit de eerste resultaten blijkt dat hybride warmtepomp (hoe werkt een warmtepomp) het gasverbruik met zo’n 70%, twee derde, laat dalen. Bij het project van Installatiemonitor worden van enkele honderden woningen gegevens gemeten via een slimme meter. In het onderzoek van ongeveer 600 woningen heeft 70% een hybride warmtepomp en 30% een all-electric warmtepomp. Bij ongeveer 75% van de woningen die worden uitgelezen zijn ook zonnepanelen aanwezig. 

Voor een goede segmentatie is voor alle woningen het verliesoppervlak berekend. Het verliesoppervlak van een woning geeft een gecombineerde maat voor de geometrie van de woning (het woningtype) en omvang van de woning. Hieruit is het verliesoppervlak berekend volgens: Verliesoppervlak = Vloeroppervlak x Geometriefactor. De geometriefactor is afhankelijk van het woningtype volgens onderstaande tabel. Een vrijstaande woning heeft een duidelijk groter verliesoppervlak dan een appartement met hetzelfde vloeroppervlak. Dit heeft ermee te maken dat een energielabel niet alles zegt over de kwaliteit van de bouwschil.

De eerste resultaten

Uit het onderzoek is gebleken dat een hybride warmtepomp ongeveer twee derde van de cv-warmtevraag invult. Deze dekkingsgraad zorgt dat de gasvraag aanzienlijk daalt in een woning. Op deze manier worden aanzienlijke kosten bespaard op jaarbasis en de terugverdientijd van een hybride warmtepomp is ongeveer 6-8 jaar. Daarbij levert dit systeem meer comfort. De warmtepomp heeft talloze voordelen. 

De hybride warmtepomp levert een beperkte toename op in de netbelasting. Bij koudere dagen ligt de afnamepiek net boven de 1 kW per woning. Dit zijn woningen met een gemiddelde grootte van 150 tot 200 m². Doordat de ketel bijspringt wordt de warmtepomp nooit extreem.

Bij een all-electric warmtepomp ligt de piekbelasting hoger, de maximale gemeten belasting ligt rond de 2 kW voor gemiddelde woningen. Dit kan behoorlijk oplopen bij grotere woningen.

 

dekking warmtevraag

Dekking Warmtevraag

 

Invloed van zonnepanelen

Van de deelnemende woningen hebben 75% zonnepanelen, pv-panelen. Er is gekeken naar de invloed van deze installaties op de piekbelasting. Vooral in de wintermaanden is de invloed duidelijk zichtbaar, bij zowel een hybride als all-electric warmtepomp zakt de elektriciteitsvraag naar bijna 0 kW tijdens het middaguur. De PV-productie loopt alleen niet gelijk met de behoefte van een warmtepomp. Wanneer de productie stopt stijgt de warmtevraag weer en dus ook het elektrische vermogen. Daardoor lopen PV-panelen in de winter niet mee om de piekbelasting te vragen. Wel zorgt de PV-productie voor een lager netto-verbruik. In de toekomst kunnen opslag-systemen zorgen voor een betere afstemming van de elektriciteitsvraag.

Wanneer gekeken wordt naar de data is zichtbaar dat de maximale afname in de winter gelijk is aan de maximale teruglevering in de zomer. Dat betekent dat de impact op het netwerk van warmtepompen en van PV-panelen vergelijkbaar is.

Stookseizoen begonnen

Nu het stookseizoen echt is begon kan er de komende maanden nog meer inzicht verkregen worden in andere belangrijke meetgegevens. Dit zijn bijvoorbeeld de dekkingsgraad, de seizoensgebonden COP (prestatiecoëfficiënt van de warmtepomp) en de invloed van het warmte afgiftesysteem. Al deze gegevens zorgen voor een nog beter inzicht van de prestaties van warmtepompen, zowel hybride als all-electric. Daarom is het goed om ook een echt koudere periode te krijgen om in zien hoe warmtepomp op dat moment werken. 

Het onderzoek Installatiemonitor is in het najaar van 2019 gestart en loopt tot en met 30 juni 2021. Voor dit onderzoek werkt Rijksdienst voor Ondernemend Nederland samen met verschillende belangrijke partners waaronder Enpuls, GasTerra, GasUnie, Liander, N-Tra, Stedin en Techniek Nederland.

Heb je interesse in een warmtepomp? Neem gerust ons warmtepomp stappenplan door en neem verblijvend met ons contact op.

Advies

0 reacties