Warmtepomp trendrapport: 100.000 warmtepompen in 2022

Voor de warmtepompen markt was 2022 een veelbewogen jaar. Door met name de oorlog in Oekraïne steeg de gasprijs in 2022 enorm. Het zorgde voor veel ontwikkelingen in de markt. Met het jaarlijkse warmtepomp trendrapport wordt teruggekeken op een goed jaar in verkopen en de ontwikkelingen.

37% meer warmtepompen geïnstalleerd

Zowel de overheid als de consument had niet de ontwikkelingen verwacht die hebben plaatsgevonden. In 2022 werd een stijging van 37% meer geïnstalleerde warmtepompen gerealiseerd. Als belangrijkste reden hiervoor wordt de gascrisis genoemd die eerder in februari is ontstaan. Hierdoor steeg de gasprijs tot wel 400%, dit was nog nooit zo hoog. De overheid heeft een prijsplafond ingesteld die vanaf 1 januari 2023 ingaat. Daarmee is energiemarkt enigszins afgekoeld en hebben de woningeigenaren meer ruimte om de juiste keuze te maken. Met Energieplein helpen wij daarmee.

In 5 jaar tijd zijn de totale hoeveelheid installaties per jaar bijna verviervoudigd. Als deze marktontwikkeling zich zo doorzet kan dit betekenen dat de warmtepomp markt in een exponentïele fase van groei kan komen volgens het Trendrapport. Ook omdat er een afname is van de hoeveelheid cv-installaties.  

Uitdagingen voor de markt

De onafhankelijkheid van buitenlandse leveranciers voor fossiele brandstoffen hebben gezorgd voor een instabiel energiesysteem. In deze energietransitie moet de rol van de warmtepomp niet een redder in nood zijn maar een stabilisator, dat is afgelopen jaar anders geweest. Nederland wil met het actieplan in 2030 2,6 miljoen warmtepomp geïnstalleerd hebben. Er zijn nog veel uitdagingen in de markt om Nederland minder afhankelijk te maken en deze doelen te realiseren.

Op dit moment kan al niet voorzien worden in de huidige vraag. Soms worden levertijden van 1 jaar genoemd. Daarnaast is er gebrek aan goed technisch personeel die installaties voor warmtepompen kunnen doen. Er zijn tekorten met chips, grondstoffen en andere materialen. Daarom moeten de overheid en industrie ook samenwerken om deze situatie te verbeteren. De groei van de afgelopen jaren is bemoedigend, maar moet wel bestendigd worden.

Toekomst van de warmtepomp

Op basis van de huidige doelstellingen van de overheid heeft Dutch New Energy Research vier scenario’s geschetst. Voor alle scenario’s geldt dat het jaarlijkse verduurzamingspotentieel bestaat uit het aantal nieuwbouwwoningen en cv-vervangingen in de bestaande bouw. De totale jaarlijkse potentie ligt hiermee rond de 500.000 in alle jaren tot en met 2030. Met de huidige tempo van de markt zijn er 2023 waarschijnlijk zo’n 1,6 miljoen warmtepompen geïnstalleerd, waarvan 900.000 in nieuwbouw woningen en 700.000 in de bestaande bouw. Met de groei in het huidige tempo van de markt zou het totaal aantal installaties per jaar op +/- 200.000 uitkomen. Het beleidsdoel wordt dan niet gehaald.

Warmtepomp Trendrapport

125.000 hybride warmtepompen in 2024

Het doel is om tegen 2024 tot wel 125.000 extra hybride warmtepompen te installeren. Met de ontwikkelingen in de markt is dat niet haalbaar, er worden te weinig systemen geleverd en er is meer personeel nodig. Het precieze aandeel hybride warmtepompen is moeilijk te bepalen volgens Steven Heshusius, hoofdonderzoeker bij Dutch New Energy Research en medeopsteller van het Warmtepomp Trendrapport 2022.“Dat cijfer wordt mede bepaald op basis van het aantal ISDE-aanvragen voor warmtepompen. De ISDE kan zowel voor een hybride warmtepomp worden aangevraagd als voor een opstelling die als hybride óf all-electric kan worden gebruikt. Ook worden er natuurlijk hybride warmtepompen geïnstalleerd zonder ISDE.” Ondanks de stijging die verviervoudigd is over de laatste vijf jaar is het nu belangrijk om vooral te sturen op de gewenste techniek, juiste installaties en snelheid om het potentieel van de markt te blijven benutten en exponentieel te blijven versnellen.

In het Actieplan (hybride) warmtepompen maakt het kabinet helder om drie methodes in te zetten. De eerste is de inzet van de all-electric warmtepomp, dan zijn er de collectieve warmtenetten en tot slotte het gebruik van een hybride warmtepomp in combinatie gas en mogelijk groen gas in de toekomst.

Subsidie warmtepomp 2023

In 2023 blijft het subsidiebedrag voor de warmtepomp hetzelfde als in 2022. Eind 2022 werd de subsidiepot nog eens aangevuld met 62 miljoen euro. De bijdragen bij het investeren in een warmtepomp zal daarmee op ongeveer 30% blijven liggen. Wie bijvoorbeeld een warmtepomp neemt met een vermogen van 4kw kan een subsidie krijgen van €2.400,-.

Gratis offerte

 

0 reacties