Meer subsidie in 2022 voor warmtepomp

De gasprijzen zijn de afgelopen periode flink gestegen. Het heeft geresulteerd in een behoorlijke stijging van de populariteit van de hybride warmtepomp. Om deze koers door te zetten zal in 2022 door de overheid meer subsidie beschikbaar zijn.

Waarom hogere gasprijzen?

De afgelopen periode zijn de gasvoorraden in Europa afgenomen. Eén van de redenen is het economisch herstel en de toegenomen vraag van energieverbruik. Er is weinig gasaanbod en belangrijke leveranciers waaronder Noorwegen en Rusland kunnen niet genoeg gas leveren. De hoge energieprijzen hebben gevolgen voor de energierekening van bedrijven en huishoudens. Een gevolg hiervan is schaarste en ook een stijging van de prijs van elektriciteit. Uiteindelijk zorgt dit op langere termijn voor een mogelijke verhoging van andere producten en levensmiddelen. Door de hogere gasprijs is de interesse in de hybride warmtepomp flink gestegen. Daarbij komt dat de subsidie voor de warmtepomp stijgt.

Stijging vraag hybride warmtepomp

De stijging van de gasprijs maakt de overstap een hybride warmtepomp erg interessant. Een hogere gasprijs heeft als consequentie dat huishouders eerder van het gas willen. Met een hybride warmtepomp bespaart een huishouden op jaarbasis al 70 tot 90% op het gasverbruik. Door de hogere gasprijs levert dit ook een betere terugverdientijd op. Normaal gesproken is een warmtepomp/cv-ketel bij een verbruik van ongeveer 1500 m3 rendabel, door de stijging is dat in dit geval al vanaf 1200 m3.

Extra subsidie voor warmtepomp

Tijdens Prinsjesdag is bekend gemaakt dat er 288 miljoen euro vanaf 2022 beschikbaar komt voor de hybride warmtepomp. Het budget voor de ‘investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing’ (ISDE) wordt daarmee nog meer verhoogd. Het subsidiebedrag stijgt van 20% naar 30% van de gemiddelde investeringskosten. Uit onderzoek wat is gedaan door Vereniging Eigen Huis komt uit dat een hogere subsidie de overstap aantrekkelijker maakt. Het minimale bedrag wat woningeigenaren nu krijgen hangt af van het type en vermogen, dat is nu 1600 euro. Met een hoger subsidie bedrag kan dit bedrag 1000 euro extra worden.

5 tips voor lagere energiekosten

 1. Isoleer je huis
  Het belangrijkste wat je kan doen is zorgen dat je woning goede isolatie heeft. Daarover kun je alles hier lezen. Woningen zijn op verschillende manieren aan te pakken, de vloer, muren, het dak en de ramen. Veel werk is ook zelf uit te voeren, bijvoorbeeld tochtstrips. Een woning die goed geïsoleerd is levert op jaarbasis al een lagere energierekening op. Voor isolatiemaatregelen zijn ook subsidies beschikbaar.
 2. Zonnepanelen
  Zonnepanelen zijn een uitstekende investering die direct rendement opleveren. Alles over zonnepanelen kun je hier vinden. De gemiddelde terugverdientijd is ongeveer 6 tot 7 jaar. Energieplein levert ook zonnepanelen en advies over de mogelijkheden. Hoe beter de dekking is van de zonnepanelen met het verbruik, hoe gunstiger dit is voor je energierekening.
 3. Thermostaat lager zetten
  De thermostaat iets lager instellen en zorgen dat hij ’s nachts niet doordraait en overdag minder verbruikt. Dit zorgt jaarlijks al voor een besparing van honderden euro’s. Ook heeft het nu om niet alle ruimtes te verwarmen waar je aanwezig bent. Zorg dat je je woning alleen verwarmt wordt wanneer dat nodig is. Er wordt vaak nog onnodig doorgestookt wat zorgt voor hogere kosten.
 4. LED-lampen
  Energiezuinig en goedkoop in aanschaf. LED-lampen zijn een goed alternatief voor oudere lichten in woningen. Er is een groot aanbod aanwezig dat je passende verlichting kan vinden die ook sfeervol is.
 5. Schaf een hybride warmtepomp aan
  Energieplein is specialist in advies als het aankomt op een hybride warmtepomp. Een hybride warmtepomp levert op jaarbasis 60% tot 80% minder gasverbruik op. Veel systemen zijn aan te sluiten op bestaande cv-ketels. De investering in een hybride warmtepomp ligt tussen de 5.000 en 7.000 inclusief een nieuwe cv-ketel. Met een hogere subsidie in 2022 voor de warmtepomp is het interessante investering.

0 reacties