Warmtepomp in een nieuwbouwwoning

Wanneer je een nieuwbouwwoning koopt is de kans groot dat je al bezig bent met een warmtepomp. Waar moet je dan allemaal op letten? Wat is belangrijk om allemaal te weten en wat is de toepasbaarheid van een warmtepomp? 

Warmtepomp in een nieuwbouwwoning

Wat is een nieuwbouwwoning?

Tot drie jaar na oplevering van een woning is er sprake van een nieuwbouwwoning. Een nieuwbouwwoning is een woning die dus eigenlijk pas is opgeleverd. Eén van de voordelen van een nieuwe woning is dat er weinig onderhoud nodig is en dat er veel meer isolatie is toegepast, waardoor een warmtepomp altijd in een nieuwbouwwoning kan. Per 1 juli 2018 zijn er belangrijke veranderingen doorgevoerd met gasaansluitingen. Netbeheerders mogen geen gasaansluitingen meer aanleggen bij nieuwbouwwoningen. Wanneer de bouwvergunning voor 1 juli is ingediend valt de woning nog buiten de regel. Wanneer je bezig bent met de oriëntatie van een nieuwbouwwoning is het goed om de hele situatie rondom nieuwbouwwoningen te weten.

2020: BENG-norm de standaard

Tot 2020 dienden nieuwbouwwoningen te voldoen aan de laatste eisen van het bouwbesluit, de EPC eis was 0,4. Deze Energie Presentatie Coëfficiënt geeft de energetische kwaliteit aan van een nieuwbouwwoning. Per 1 januari van dit jaar, 2020, geldt de BENG-norm voor nieuwbouwwoningen. BENG staat voor bijna energieneutrale gebouwen. Bij deze eis wordt gekeken naar de energiebehoefte van een gebouw aan de hand van drie aspecten.

Maximale energiebehoefte

De benodigde energie van een gebouw voor de verwarming en koeling, uitgedrukt in kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar. Deze indicatie gaat over de energievraag van een gebouw, waarbij naar verschillende aandachtspunten wordt gekeken. Denk aan de schil-isolatie, luchtdichtheid, ventilatiesystemen en meer. 

Maximale primair fossiel energiegebruik

De hoeveelheid fossiele brandstof in kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar die nodig is voor verwarming, koeling, warm water en installaties. Hierbij wordt gekeken naar warmteafgifte op lage temperatuur, warmwater met korte leidingen en warmteterugwinning en toepassing van hernieuwbare energie.

Aandeel hernieuwbare energie

Het gaat hier om het percentage van hernieuwbare energie in het totale energiegebruik van het gebouw. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen, zonneboilers, omgevingswarmte en andere soorten van hernieuwbare energie.

bengnorm woning

Beng Norm Woning

Warmtepomp voldoet aan de nieuwe norm

Nieuwbouwwoningen hebben altijd genoeg isolatie doordat deze aan de nieuwe norm voldoen. Isolatie is voldoende aanwezig en zonnepanelen zijn meestal geplaatst. Er kan gekozen worden voor een lucht/water warmtepomp en een bodem/water warmtepomp. Beiden hebben elektriciteit nodig om te functioneren en de keuze hangt voornamelijk af van het budget en de hoeveelheid energie die nodig is.

Goede isolatie heeft goede ventilatie nodig

Een huis dat luchtdicht is heeft goede ventilatie nodig. Dat betekent niet alleen de ramen open zetten, dat gebeurt bij veel oudere woningen. Een goed geïsoleerde woning dient goed geventileerd te zijn. Daarom moet in het ontwerp van een nieuwbouwwoning ook een ventilatiesysteem opgenomen te worden. Hierbij is een ventilatiesysteem met warmteterugwinning een aangeraden keuze. Hoe werkt dit systeem?

Met een ventilator wordt vervuilde lucht afgevoerd en schone lucht aangevoerd. Dit wordt geregeld door een centrale ventilatiebox, deze is aangesloten op ventilatiekanalen. Een mechanisch systeem voert schone lucht door een WTW(warmteterugwinning) filter, er worden dan kleine stofdeeltjes uit de lucht gehaald. Ondersom wordt verbruikte en vervuilde lucht afgevoerd. Dit systeem voorkomt klachten in een woning met geen fijne lucht wat voor klachten kan zorgen.

Welke warmtepomp nemen?

Deze keuze is afhankelijk van het budget en de wensen. Aangezien er geen gasaansluiting meer is in nieuwbouwwoningen is er een keuze tussen twee systemen die het meest gekozen worden. Een lucht/water warmtepomp en een bodem/water warmtepomp passen beiden in een nieuwbouwwoning. 

Lucht/water warmtepomp

De lucht/water warmtepomp is een volledig elektrische warmtepomp, ook wel een stand alone warmtepomp genoemd. De lucht/water warmtepomp haalt energie uit een onuitputbare bron, de buitenlucht. Bij een lucht/water warmtepomp heb je een buitenunit en een binnenunit. Beiden zorgen voor het hele proces van energieopwekking. De buitenunit en binnenunit van de lucht/water warmtepomp zijn verbonden met een gesloten circuit. Afhankelijk van de keuze van het warmteafgifte systeem en de warmtepomp bedraagt de investering tussen de €7.000,- tot  €12.500,-.

Bodem/water warmtepomp

Een bodem/water warmtepomp is een systeem wat de warmte uit de grond haalt, deze warmte heet ook wel geothermisch. Daarom wordt het systeem ook wel eens een geothermische warmtepomp genoemd. Er wordt meestal gewerkt met een gesloten systeem. Dit systeem kan op twee manieren toegepast worden, een verticaal en horizontaal systeem. De kosten van een grondsysteem liggen tussen de €15.000,- en €30.000,-.

vaillant warmtepomp

Voorbeeld van Vaillant warmtepomp

 

Advies

0 reacties