Nieuwe geluidsnorm warmtepomp in 2021 van kracht

Vorig jaar besloot de overheid een wijziging in het Bouwbesluit aan te brengen, de warmtepomp geluidsnorm wordt strenger. Inmiddels is bepaald dat deze wijziging pas vanaf januari 2021 zal ingaan.

Strengere geluidseis voor warmtepomp

In Europa zijn alle warmtepompen voorzien van een CE-label, op dit label staat het geluidsvermogen van de warmtepomp. Warmtepompen met een vermogen tot 6 kW mogen maximaal 65 dB (A) produceren, warmtepompen met een vermogen van 6 kW tot 12 kW 70 dB (A). In Nederland heeft de Nederlandse Stichting geluidshinder (NSG) voorgesteld om een geluidsgrenswaarde van 30 dB (A) op 5 meter na te streven. Een flinke reductie in het geluidsniveau.

Vorig jaar heeft de Nederlandse overheid een strengere norm doorgevoerd dan op Europees niveau is vastgelegd, maximaal 40 dB (A). Dit is de geluidsnorm op de erfgrens van de buren, deze geluidseis geldt voor zowel nieuwbouwwoningen als voor bestaande woningen.

BENG-eisen per januari 2021

Minister Knops heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de invoering van de BENG-eisen en de invoering van het energielabel naar 1 januari 2021. Deze eisen zijn ook op van toepassing op de warmtepomp geluidsnorm. Dit is besloten in overleg met de marktpartijen, Neprom, NVB-Bouw, Bouwend Nederland, IVBN, Aedes en BNA. De rekensoftware, NTA 8800, voor de BENG-berekeningen is nog niet klaar en hiervoor is uitstelsel gevraagd.

Hiermee blijft Nederland binnen de Europese richtlijnen voor de energieprestatie van gebouwen (EPBD). Deze richtlijn verplicht dat per 1 januari 2021 de nieuwbouw BENG-proof is. En per 10 maart 2020 van een nieuw energielabel voorzien moet zijn, uitgedrukt in kWh/m2.jr. Over de BENG-eisen lees je hier meer

Warmtepomp wordt stiller

Voor de leveranciers en installateurs is dit fijn nieuws dat er zes maanden uitstel is, dat biedt ze tijd om te zoeken naar oplossingen. Daarnaast zet de ontwikkeling van de warmtepomp ook door en komen er steeds stillere warmtepompen op de markt. Daarom wordt verwacht dat de warmtepomp geluidsnorm gehaald gaat worden. Het geluid dat de warmtepomp veroorzaakt komt van de ventilator van de buitenunit en de compressor van de warmtepomp zelf.  

Veel fabrikanten zoeken geluidsbeperkende maatregelen in de vorm van omkastingen of een nieuw ontwerp van ventilatoren en compressoren. De strenge geluidsnormen worden zowel op technisch als beleidsmatig niveau gezien als een van de belemmeringen van de groei van de warmtepompmarkt. Wel wordt verwacht dat de warmtepomp naar een gereduceerd geluidsniveau van 30 dB (A) ontwikkeld wordt.

Zelf maatregelen nemen

Daarnaast kun je zelf ook maatregelen nemen om de warmtepomp zo stil mogelijk te krijgen. Enkele eenvoudige maatregelen kunnen al snel een groot verschil maken.

  • Wanneer je kiest voor een warmtepomp is een te klein vermogen niet goed voor de geluidsproductie. Dan moet een warmtepomp te hard werken.
  • Kies nauwkeurig de plek van de buitenunit met de installateur en zorg dat de buitenunit van de warmtepomp dempers heeft.
  • Een groene tuin bevordert de geluidsreductie omdat groen minder geluid weerkaatst dan een schutting.
  • Combineer een warmtepomp met een buffervat, zodoende draait de warmtepomp op een lager toerental. Dan hoeft de buitenunit minder energie op te wekken waardoor hij ook stiller is.
  • Een geluidsreducerende omkasting kan een aanzienlijke verlaging van het geluidsniveau betekenen, tot wel 15 dA (A).

Is je woning geschikt voor een warmtepomp?

Wil je zelf weten of jouw woning al toe is aan een warmtepomp? In een recentelijk geschreven blogartikel kun je alleen informatie vinden over de toepasbaarheid van de warmtepomp.

Advies

0 reacties

Trackbacks/Pingbacks

  1. Nadelen warmtepomp? Laat je goed adviseren! - Energieplein - […] 2021 mag de warmtepomp niet meer dan dan 30 dB (A) produceren, huidige warmtepomp zijn al behoorlijk stil en…
  2. Warmtepomp kopen: is mijn woning geschikt? - Energieplein - […] ontwikkeling van de warmtepomp staat niet stil en dat is belangrijk met bijvoorbeeld de strengere geluidsnorm voor de warmtepomp.…